موزیک برای :

self-confidence

موزیک برای اعتماد به نفس
+180 دقیقه

موزیک برای تحریک احساسات و عواطف +70 دقیقه

کاهش استرس

موزیک برای کاهش استرس
+180 دقیقه

موزیک برای بهبود درد
+300 دقیقه

تمرکز

موزیک برای تمرکز
+360 دقیقه

Anti-depressant

موزیک برای رفع افسردگی 
+180 دقیقه

انرژی مثبت

موزیک برای انرژی مثبت
+120 دقیقه

برای کار

موزیک برای کار
+60 دقیقه

اطلاع رسانی و بروزرسانی ها

فصل 3 دوره دانشگاه کاریزما به پایان رسید
فصل 4 دوره دانشگاه کاریزما به پایان رسید
دوره مذاکره به پایان رسید
فصل 2 دانشگاه کاریزما با موضوع اعتماد به نفس اغاز شد
اطلاعیه و اطلاع رسانی ها قابل پاکسازی از منو هستند
3174190

برای دسترسی باید اشتــراک ویــژه داشته باشید
اگر اشتراک دارید وارد حساب کاربری خود شوید.

error: Alert: Content selection is disabled!!